Media

Taka Komagata as Ferrando in Così fan tutte

Taka Komagata as Zsupan in Countess Maritza

Taka Komagata as Don Ottavio in Don Giovanni

Taka Komagata as Der Zwerg in Der Zwerg